Ceník

 

Měsíční školné pro školní rok 2024/25 naleznete níže. Výlety, intenzivní kurzy, kroužky a mimoškolní aktivity jsou hrazeny zvlášť. 

Školné se platí ve 3 splátkách za příslušný semestr školního roku následujícím způsobem:

1. platba: školné za září, říjen, listopad a prosinec je splatné do 31.7.;

2. platba: školné za leden, únor a březen je splatné do 30.11.; a

3. platba: školné za duben, květen a červen je splatné do 28. 2.

bezhotovostně na č. účtu GLOBAL MINDED MATEŘSKÉ ŠKOLY A ZÁKLADNÍ ŠKOLY 4314422319/0800 u České spořitelny.

 

TÝDENNÍ FREKVENCE DOCHÁZKY

HODINY

ŠKOLNÉ VČ. STRAVNÉHO ZA MĚSÍC

2 dopoledne

(7,30 – 13,00)

11 500 Kč

2 celé dny

(7,30 – 17,00)

15 800 Kč

3 dopoledne

(7,30 – 13,00)

16 200 Kč

3 celé dny

(7,30– 17,00)

20 400 Kč

4 dopoledne

(7,30 – 13,00)

18 700 Kč

4 celé dny

(7,30 – 17,00)

23 400 Kč

5 dopolední

(7,30 – 13,00)

21 100 Kč

5 celých dní

(7,30 – 17,00)

26 400 Kč

 

Slevy:

Poskytujeme 5% slevu na platbu ročního školného při platbě předem.

Poskytujeme 10% sourozeneckou slevu na školné pro mladšího sourozence a 15% sourozeneckou slevu na školné pro současného nejmladšího sourozence v případě 3 a více dětí z jedné rodiny.

Je možné využít našeho speciálního programu “přiveď svého kamaráda”. Přiveďte do školky své kamarády a známé a rozdělíme mezi Vás a je rovným dílem 50% jimi zaplaceného prvního měsíčního školného, které Vám odečteme z následující platby.

Pro zápis do školky TETTY je třeba vyplnit registrační formulář a uhradit rezervační poplatek 10.000,- Kč, který bude odečten z první platby stanoveného školného.

Výlety, intenzivní kurzy, kroužky, lekce se speciální pedagožkou a mimoškolní aktivity jsou hrazeny zvlášť. 

Pro děti s nepravidelnou docházkou (docházka méně než 5 celých dní v týdnu): Školné se platí dle uvedených splátek za 10 školních měsíců ve sjednané výši dle ceníku. Řádně omluvené (den předem nebo do 8,00 v daný den v urgentních případech) a plánované absence lze po předchozí dohodě s vedením školky průběžně nahrazovat (pouze v rámci daného školního roku)

Pro děti s plnou docházkou (5 celých dní v týdnu): Školné se platí dle uvedených splátek za 10 školních měsíců ve sjednané výši dle ceníku. Při dlouhotrvající absenci (2 týdny a více) nebo plánované dlouhodobé nepřítomnosti je možné po dohodě s kanceláří školky snížit měsíční školné na období absence o 50% z dané výše školného. Tuto slevu lze čerpat maximálně jednou v rámci jednoho školního roku.

Stravné je hrazeno v rámci školného. Stravné se v případě absencí nevrací.

Prázdniny a dny volna jsou součástí stanoveného školného. Letní program se objednává zvlášť a platí se dle počtu objednaných dnů/týdnů.

 

V případě, že ve školce bude probíhat karanténa nebo bude uzavřena z důvodu spojených s COVID19 školka celá či její část, výuka prezenční bude nahrazena nejpozději do 5ti pracovních dní výukou distanční, která bude v rozsahu adekvátní věku dítěte a očekávaným výstupům vzdělávání. V případě online výuky školka nově disponuje 10ti tablety, které je možné si zapůjčit pro účely online výuky. Školné pro takové období zůstává nezměněno. Stravné se v takovém případě nehradí nebo je vráceno ve výši odpovídající období uzavření školky.