Ceník

 

Částka, kterou uhradíte měsíčně za školné a stravné, vychází z toho, kolik času u nás vaše dítě tráví. Zvlášť se hradí vámi vybrané kroužky, intenzivní kurzy, výlety, lekce se speciální pedagožkou a mimoškolní aktivity. O prázdninách se cena počítá podle počtu týdnů, po které dítě do školky dochází. 

Školné se platí vždy do 5. dne v měsíci na daný měsíc bezhotovostně nebo v hotovosti v kanceláři školky. 

Pro děti s nepravidelnou docházkou /docházka 1,2,3 nebo 4 půldny nebo celé dny v týdnu/: Školné se platí po dobu 10ti školních měsíců ve sjednané výši dle ceníku. Řádně omluvené /den předem nebo do 8,00 daného dne v urgentních případech/ a plánované absence lze po předchozí dohodě s učitelem třídy průběžně nahrazovat /mimo letní program/. 

Pro děti s pravidelnou docházkou /5 dní v týdnu půlden nebo celý den/: Školné se platí po dobu 10ti školních měsíců ve sjednané výši dle ceníku. Při dlouhotrvající absenci /2 týdny a více/ nebo plánované dlouhodobé nepřítomnosti je možné po dohodě s kanceláří školky snížit měsíční školné na období absence o 50% z dané výše školného. 

Prázdniny a dny volna jsou součástí stanoveného školného a na cenu školného tedy nemají vliv. Letní program se objednává a platí dle počtu objednaných týdnů. 

Stravné je pro tento školní rok stanoveno ve výši 70 Kč půldenní docházka a 80 Kč celodenní docházka. Stravné se platí měsíčně spolu se školným. 

Ceník si můžete prohlédnout a stáhnout zde.