Škola

 

V roce 2016 jsme zahájili provoz soukromé základní školy v Praze 6 (V Podbabě)

Vycházíme z 10 let předchozích zkušeností s bilingvním vzděláváním dětí v soukromé mezinárodní školce TETTY a rozhodli jsme se pokračovat vzděláváním dětí na základní škole.

Čím se odlišujeme

 • Unikátní koncept bilingvní výuky ČJ/AJ (střídání českých a anglických dní v české a anglické sekci)
 • Maximálně 12 žáků na učitele
 • Moderní metodiky vzdělávání dětí - vzdělávání v projektech
 • Orientace na využitelnost znalostí v reálném životě
 • Nadstandardní zaměření výuky na matematiku a př. vědy
 • Návaznost na víceletá gymnázia a mezinárodní školy
 • Aprobovaní učitelé a rodilí mluvčí pro anglický i český program
 • Pedagogický tým zkušený v práci s talentovanými dětmi
 • Tým participujících partnerů a poradců školy
 • Zapojení a vysoká informovanost rodičů
 • Široká nabídka kvalitních odpoledních aktivit ve školní družině
 • Možnost individuálního vzdělávacího plánu pro rychlé osvojení AJ

Naši studenti po absolvování prvního stupně

 • Jsou bilingvní (ČJ/AJ) a začali studovat další světové jazyky
 • Mají vynikající znalosti a široký všeobecný přehled
 • Jsou vybavení pro pokračování studia na zahraničních školách, či víceletých gymnáziích
 • Jsou nadstandardně vzdělaní v matematice a přírodních vědách
 • Vzdělávání je jim přirozené
 • Jsou kreativní a mají radost z poznávání
 • Pracují s informacemi (vyhledávají, třídí, vyhodnocují)
 • Orientují se v sociálním systému a jsou komunikačně a vztahově zdatní
 • Používají koncept kritického myšlení, pokládají otázky a utvářejí si vlastní názor
 • Svět považují za místo, kde realizují své záměry

Zaujali jsme Vás?

Neváhejte nás kontaktovat:

Ing. Lucie Lišková, ředitelka

Telefonní číslo: +420 602 241 830
Email: lucie@global-minded.cz

web: https://global-minded.cz/